EFFLE 13 BFV Varpspelsmotor

Här skall det vara en bild på motorn, men det får vänta tills renoveringen är klar eftersom jag i min iver glömde att ta en bild innan den började plockas isär. 

 

Typ: Seffle 13 BFV Varpspelsmotor

Tillverkare: Seffle Motorverkstad  AB, Seffle

Tillverkningsnummer: 9038

Tillverkad år: 1960

Effekt: 4-5 HK

Varvtal: 800 rpm

Varvtalsreglering: Centrifugalregulator

Framdrivning: Backslag, fast propeller

Varit monterad i: Varpspelsbåt ( Dalarna?)

 

Tillverkningsskylten

 

Motorn är försedd med ett backslag och varpspelskoppling. Backslaget skall "plockas isär" och vissa delar skall installeras i en annan motor med utslitet backslag.(Detta förhindrar inte att motorenheten kan renoveras och saknade delar kommer väl med tiden att kunna hittas på "marknaden" för att motorn skall bli komplett igen.) 

 Kugghjulshuset

Bilden visar när kugghjulshuset har delats och varpspelsdelen är borttagen. De fyra "planetkugghjulen" är bara att dra av sina axlar för hand, medan kugghjulet på vevaxeln sitter på en kona med kil och måste lossas med hjälp av avdragare.

Centrumlagret

 

I kugghjulet sitter ett kullager vars uppgift är att "styra" den utgående axeln och som måste tas bort för att komma åt kugghjulets axiella låsning. Då jag inte har någon speciell avdragare för kullager kan man antingen slipa ur lagret eller som här svetsa in en gängstång i innerringen, tillverka en hylsa och sedan dra ut det.

Låsningen

Kugghjulet är monterat på en kona med kil och är låst i axiell led med en axelmutter. Axelmuttern är i sin tur låst med en låsskruv. Låsskruven kan ibland vara svår att se (dold av fett o smuts) om man inte vet att den skall finnas där)

Låsmutterverktyg

För att lossa muttern behövs ett speciellt verktyg (visas på bilden). Tyvärr är det inte alla som har tillgång till ett sådant varför de flesta muttrar är illa tilltygade efter att ha lossats med dornar eller vad man hade till hands.

 Avdragning av kugghjulet

 

 Delar som är monterade på konor brukar vanligtvis sitta hårt fast och erfordrar stora krafter för att lossna. I det här fallet hade jag precis kunnat få in käftarna på avdragaren bakom kugghjulet men då legat an mot kuggarna. Kugghjulet är tillverkat av gjutjärn och tål inga större krafter och valde därför att tillverka en tjock fläns (22mm) som var utskuren så att jag precis kunde trä den över kugghjulstrummans nav och därigenom fördela huvuddelen av kraften på navet. Med några kraftiga passbitar och en 10 T Simsondomkraft kunde jag spänna upp ordentligt utan risk för skador på kugghjul eller trumma.  Som tidigare nämts sitter de flesta delar hårt fast och fick därför värma kugghjulet inifrån med gasol. Det behövdes inte många graders temphöjning innan det lossnade. 

Kugghjulet loss

 

 Här är kugghjulet loss från vevaxeln och både kugghjul och trumma kan nu lyftas ut.