Svetsning av gjutjärn i kallt tillstånd

  • Slipa rent runt sprickområdet
  • Kontrollera sprickans utbredning med hjälp av sprickindikeringsvätska
  • Borra ett 3 mm hål I vardera änden på sprickan för att stoppa fortsatt sprickbildning) (hålet borras ca 3-5 mm ifrån sprickans slut eftersom sprickan kan fortsätta en bit under ytan och som inte syns vid sprickindikeringen.
  • Slipa upp sprickan till en V-fog . Lämna ca 1 mm “näsa” I botten
  • Värm upp detaljen med gasol till ca 30-40 0C (endast för att få bort ev. fukt)
  • Allmänt går svetsningen till så att båda sidorna och bottensträngen svetsas (buttras) med elektrod ESAB 92.18 och därefter svetsas igen med ESAB 92.60 , elektrod diameter 2,5 mm.
  • Svetsen slipas jämn och en förnyad sprickindikering göres på den färdiga svetsen för att säkerställa att inga sprickor kvarstår

Svetsprocedur

· Svetsa en sträcka av max 3 cm på sidan av sprickan ( ej i roten) (elektrod 92.18).

· Sträck svetsen (“Peening” ) omedelbart efter att du svetsat genom att hacka på den med den vassa ändan av slagghackan . (Många lätta slag längs hela svetsen)

· Medan svetsen kallnar (skall gå att ta på utan att det bränns) svetsas en liknande svets i andra ändan av sprickan enligt samma procedur som ovan .

· Fortsätt så tills båda sidorna av sprickan är belagda med svets.

· Nu kan bottensträngen läggas (samma princip, 3cm åt gången , sträckning och svalning)

· Nu kan toppsträngarna läggas med elektrod 92.60 enligt samma procedur som ovan. Någon omsvetsning pga föroreningar i svetsen skall ej behövas göras förutsatt att proceduren vid buttringssvetsen följts.

· Slipa och snygga till

· Gör en sprickindikering för att kontrollera resultatet .

Observera att den första strängen troligen är mycket poriga beroende av föroreningar i grundmaterialet. Om så är fallet slipa bort svetsen omgående (så slipper du att "peena") och gör en ny svets efter att godset svalnat. Detta kan behövas upprepas flera gånger tills svetsen blir helt ren.)

U.Jern