Drott SR5 nr 3574 Stationär motor

 

 

Typ: Drott SR 5 Stationär motor

Tillverkare: Motor AB Pythagoras, Norrtelje-Sweden

Tillverkningsnr: 3574

Tillverkningsår:1935

Effekt: 5- 6,5 HK

Varvtal: 900

Varvtalsreglering: Centrifugalregulator

Leveransdatum: 4 April 1935 till Kungsbacken Östmark , pris 645 kr o 59 öre

 (info från Pythagoras i Norrtälje)

Motorn förvärvades i April 2021 delvis isärtagen och skall renoveras till funktionsdugligt skick.

Kända fel vid köpet var att det saknades en kolvring och att ett synglas i smörjapparaten var trasigt. Sådan info visar sällan alla fel som motorn kan vara behäftad med och så var det även (föga överraskande) i detta fall. Nu gör inte detta något eftersom jag ändå inte hade tänkt att försöka starta motorn utan en rejäl genomgång.

Inspektion och demontering

Det första jag gör är att ta ur kolven och kolla om den saknade ringen någon gång i tiden skadat cylindern, men det ser bra ut och med nya ringar kommer motorn att fungera bra. Som tur är har jag ett stort kolvringslager och hittade rätt ringar vilket besparade mig en massa arbete med att tillverka nya.

Urtagen Kolv

Kolven ser ok ut (bilden är tagen före rengöring) . Kolvringarna har dimensionen 110x4x3,7 4st. Vevlagret ser också bra ut men har inte kollat lagerspel eller inskavning, detta får vänta tills renoveringen börjar.

 Regulatorn

Här är en bild på regulatorn i genomskärning (sprängskiss) tagen från en instruktionsbok utgiven av Motor AB Pythagoras Norrtelje  NR 330. Regulatorns utförande är olika andra regulatorer jag sett men principen är densamma , "Centrifugalregulator".

Att beskriva funktionen korrekt är besvärligt (åtminstone för mig) men här kommer ett försök (med hjälp av instruktionsboken). Siffrorna inom parantes refererar till sprängskissen ovan.

Regulatorn består av ett centrum, fastsatt på vevaxeln på en krysskil. En regulatorvikt (75) som är rörligt upphängd på en bult i ena ändan hålles i andra ändan av en fjäder (78). En kam , Nock) (82) är rörligt fastsatt i regulatorns centrum som är förbunden med regulatorvikten medelst en länkarm (81) . Mot kammen löper en Lyftare (88) (syns bättre på en bild längre ned). som i sin tur påverkar pumpkolven via en överföringspinne ( 92) (visas på en bild nedan . När motorn roterar strävar regulatorvikten utåt och samtidigt vrides kammen så att den minskar pumpslaget. Med  Fjäderns inställes motorns maxvarvtal. Hårdare spänd fjäder= ökat varvtal. Justering av varvtalet mellan tomgång och maxvarvtal sker med ett reglage på utsidan som ökar eller minskar pumpslaget.(beskrives senare under "bränslepumpen".

Demontering

Regulatorn sitter direkt monterad på vevaxeln med en krysskil på motorns baksida. Åtkomsten är enkel det är bara att lossa kåpan med pumpstativet samt underdelen (6 skruvar). Bilden visar de båda kåporna samt bränslepumpen . Till höger: bränslepumpen med kolv o fjäder, Under: Överföringspinnen med styrning och fjäder.

Regulatorn frilagd

 Allt ser ok ut förutom skruven för reglering av fjäderspänningen som ser lite "skum" ut.

Lyftaren

Som komplement till ovanstående beskrivning av regulatorn visas på denna bild "lyftaren" samt att hela "regulatorpaketet" kan vridas ca 30 grader och därigenom justera insprutningstiden. Bilden visar även min nytillverkade låsskruv (ratt). Nu återstår en ordentlig rengöring och inoljning av alla delar innan regulatorn är klar för återmontering.

Pumphandtag/varvtalsreglering

 

 Här har jag ställt på bränslepumpen på regulatorkåpan enbart i visningsyfte och lyckats med att sätta den åt fel håll! och skall vändas 180 grader. (suganslutningen skall sitta åt vänster på bilden). Nu till reglaget som har tre funktioner, handpumpa bränsle, reglera varvtalet samt stanna motorn. för att enklare beskriva reglagets läge så när reglaget står åt vänster (bakåt på motorn) = läge A. Rakt upp= läge B samt åt höger (som på bilden = läge C . Se även sprängskissen.

Mellan läge A och B fungerar den som handpump för bränsle. Mellan läge B och C varvtalsreglering , när reglaget står rakt upp (läge B är det fullt varvtal) i Läge C är det stopp.

Spärrplunge

Spärrplungen (delen till höger i bild med fjäder) har som uppgift att hålla reglaget i den position som man ställt i det på. Den urfrästa (utstående) delen på reglaget påverkar överföringspinnen (och bränslekolven) vid inställningen (eller pumpning)

 Fastrostad Plunge

 Plungen och reglaget hade rostat fast och gick inte att vrida. Delarna satt så hårt fast att speciella åtgärder fick vidtagas för att få loss dem.

Demontering av Plunge

 Reglaget gick att få loss efter lite lirkande men plungen satt helt fast. Började med att kapa av den översta delen så att jag fick en plan yta att borra i. Efter borrning gängade jag upp hålet för att kunna få i en dragstång. (se nedanstående bild)

 Plungen lös

Med hjälp av en hylsa trädd över plunchen samt en mutter på dragstången så kom plungen ut. detta förfaringsätt hade jag nog inte gjort om jag inte haft en reservplunge, men det var minsta risken för att något annat skulle skadas.

Vevhusdränering

 

Vevhuset var fullt av tjock olja men jag hittade ingen dräneringskran. Skruvade loss motorn från fundamentet och såg då att dräneringsröret saknades och att hålet beckat igen. Oljan var så tjock i vevhuset att jag var tvungen att spä ut den med lacknafta (det är därför som jag pluggat hålet) . Efter att ha spolat och dränerat vevhuset flera gånger så blev det rent och fint och kan nu börja med att ordna ett nytt rör och ventil.

 Vevhusdränering

 

Med lite rörarbete så är den saknade dräneringsledningen återställd.