Seffle 17 BFV

Motorn som den såg ut när den hämtades.

Typ: S 17BFV med varpspelskoppling

Tillverkare: AB Seffle Motorverkstad, Säffle

Tillverkningsnummer: 9011

Tillverkningsår: 1955

Effekt: 15 Hk

Varvtal: 700

Varvtalsreglering: Centrifugalregulator

Startsystem: alt. Tändkula, Elektrisk glödspiral, Startpatron. Handstart

Framdrivning: Backslag, fast propeller, varpspelskoppling

Har varit installerad i: Varpbåt verksam i Vänern och i Göta

Motorskylten

Av skylten framgår att det är en "äkta" varpspelsmotor. S17 BFV, där B= Backslag, F= Friktionskoppling, V= Varpspel. Motorn har stått orörd sedan förvärvet 2009 och vet därför ingenting om det invändiga skicket, utvändigt är den i stort sett komplett. (saknar ljuddämpare, vevhusluckor samt manöverspakarna till varpspelskopplingen).

Reservdelsmotorn på ön

Jag fick ett tips om att det låg en Seffle 17 ute på en ö i Göteborgs södra skärgård, och som legat där i många år och nu betraktades som skrot. På ett fotografi framgick det att de delar som jag sökte, ljuddämparen och vevhusluckorna, verkade vara ok och ägaren kontaktades. Efter mycket om och men så kom motorn från ön in till fastlandet och hem till slut. Stort tack till ägaren som ställde upp med transportbåt, lyft samt i övrigt gjorde sig ett stort besvär för att hjälpa till. Med dessa delar så är motorn i stort sett komplett (fortfarande saknas spakarna till varpspelet)

Motorbädden

Då motorn går att dra runt (även om det var dålig komp) och i övrigt är komplett, så fick jag för mig att försöka startat den "som den står" (renovering får vänta tills senare). Tyvärr så var den temporära träbädden, som motorn är uppställd på alltför dålig för att hålla under drift, varför det var lika bra att tillverka en ny permanent motorbädd. Bädden utfördes i 200 x 120 VKR profil samt U-160.

 

En motor som stått så länge oanvänd behöver ha vissa vitala delar kontrollerade före startförsök (om man vill undvika ett ev haveri). Jag gjorde följande kontroller:

Eftersom det var dålig kompression var kolvringarna troligen fasbeckade och behövde lossas. (ur med kolven) samtidigt kunde vevlagret och vevtappen kontrolleras. Samtliga smörjoljerör, smörjoljenipplar och vevtappens oljekanal renblåstes. Oljepumpen vevades runt för hand tills olja kom fram i alla kanaler, oljerören fylldes med olja före återmontage. Regulatorn demonterades för kontroll av att de rörliga delar inte satt fast samt att lagren var ok. Regulatorn återmonterades i grundinställningsläge. Bränslepumpen och spridaren demonterades och plockades ner i sina beståndsdelar. Noggrann rengöring i diesel samt renblåsning och kontroll att av ventilerna var täta samt att slitaget mellan pumpkolven och pumphuset inte var för stort (Jag brukar utgå från att det är ok om man kan känna ett distinkt sug om man håller tummen för pumphuset samtidigt som man sakta drar ut pumpkolven) Spridarens funktion får kontrolleras när motorn är ihopsatt och bränslet är inkopplat.

 

Motorn ihopsatt och klar för montage till nya motorbädden

Motorn ser ju lite skamfilad ut, men det är ju insidan som räknas, och i detta fall så är insidan i mycket bra skick, med kylvattenkanaler som i stort sett är opåverkade av rost.  Nu återstår montage på den nya motorbädden (om den passar) samt kontroll av spridaren innan startförsök. ( Detta får vänta några dagar för nu är det Jul)

Provkörning

Det är dags för den årliga Tändkulemotorns dag i Lysekil och utöver visning av Brunvoll motorn och någon mindre motor vill jag visa en som är i bruksskick, och valde därför att sätta denna Seffle 17BFV i stånd. Den tidigare ägaren har vårdat de mekaniska egenskaperna väl medan utsidan har fått stå tillbaka. Detta är inte ovanligt och förståeligt eftersom motorernas enda viktiga funktion var att fungera i ur och skur. Motorn är trots sitt utseende i mycket gott skick, med i stort sett rostfria kylkanaler, lättstartad och går jämt och fint. Tyvärr saknas manöverspakarna till varpspelskopplingen för att den skall vara helt komplett. (om någon av läsarna har sådana liggande så är jag mycket intresserad av ett förvärv) Ev. kommer jag i framtiden att måla motorn i sin originalkulör (röd) men det är inget som är prioriterat för stunden.