Beijer 20 HK

Stationär 20 HK motor med liggande cylinder

Tillverkare: AB Beijers Motorfabrik, Vimmerby, Sverige

Tillverkad år: 1934

Tillverkningsnummer: 1721

Effekt: 20 HK

Varvtal: 375

Som synes har det kommit en katt bland hermelinerna (jag samlar ju bara på båtmotorer) men ibland får principerna vika när det dyker upp så här fina grejor.

 

Andra sidan

Motorskylten

Alla som någon gång tittat på min hemsida vet att jag är väldigt förtjust i motorer med motorskylten intakt. Och i det här fallet hade motorn en fin skylt som senare varsamt skall putsas.

Motorn har stått oanvänd i många år (som tydligt avspeglas i patinan) men är hel, i originalskick och går att dra runt.  Det är väldigt lockande att ta en genväg och försöka starta den men detta brukar aldrig vara en bra ide` om man inte vet tidigare historia. Motorn kommer inte att ytbehandlas annat än rengöring och inoljas varför jag enbart kommer att demontera de väsentligaste delarna för att kolla upp det invändiga skicket.

Dessa delar är: Bränslepump och spridare, kylvattenpumpen, Bränsletanken, smörjapparaten samt topplocket. Insidan av vevhuset kommer man åt genom en lucka i akterkant. remtrumman med koppling kommer att demonteras för att jag skall få in motorn i det nya förrådet. Nu återstår att se vilka överraskningar som väntar. Denna motor kommer jag att arbeta lite då och då eftersom jag f.n. håller på med den stora Wichmann motorn som tar mycket tid.

Bränslepumpen

Bränslepumpen bjöd på flera överraskningar, bl.a. hade det läckt in vatten och var därför hårt rostad. Det allvarligaste felet var att pumpkolven skar när den pressades ur pumpcylindern. Att renovera den blir ett komplicerat arbete där vissa moment (justering av cylindern) måste utföras av en firma som sysslar med dieselpumpar. 

Pumpen

  Mässinghuset (till vänster på bilden) är ett enkelt filter som frusit sönder och behöver lödas tätt.

Insida pumphållaren

Så här skall det inte se ut

Bränsletanken

Bränsletankens insida var också rostad vilket enkelt åtgärdades med blästring och sedan ytbehandlades med tvåkomponentlack. Men även denna del bjöd på överraskningar, tanklocket var tidigare svetsreparerat av någon som kanske inte hade kunskapen eller utrustningen. Genombränningen saknades totalt och svetsen låg enbart på ytan och fick svetsas om.

Tanklocket

Kylvattenpumpen

Packningsglanden satt så hårt fast att den fick slipas ur, men att tillverka en ny var ett enkelt fix, återstår att få tag på lämpligt packningsmaterial innan återmontage.

Kylvattenpumpen på plats

Lite puts och nya packningsflätor i glanden så var det klart.

Bränslepumpen

Nu är det dags att ta itu med bränslesystemet och börjar med "stötkolven" (vet inte vad den korrekta benämningen är). Kolven och cylinderloppet var så slitna att loppet fick honas och kolven förses med en hylsa i mässing. Kolven svarvades ned 4mm varefter hylsan krymptes på med en minustolerans av 0,1mm, Innan hylsan monterades försågs kolven med ett tunt lager Loctite. Därefter svarvades ytterdiametern ned till passande glapp, som i detta fall blev 0,1mm.  

Pumphus och Kolv  

Som tidigare beskrivits skadades pumphuset och kolven när jag försökte pressa ur kolven ur huset. Detta har nu åtgärdats genom honing av pumphuset samt tillverkning av en ny kolv. Kolven tillverkades i materialkvaliten 2541 (verktygstål) som först grovsvarvades till tre tiondelar slipmån, härdades till 48 RC varefter den slipades till två hundradels övermått för efterföljande läppning. Färdigt glapp efter läppning bestämdes till elva tusendelar, ursprungligen var målet åtta tusendelar men hålet var tydligen inte helt rakt varför spelet fick ökas en aning (det är mycket små mått vi talar om eftersom det inte finns någon packbox eller liknande för att täta mot läckage mellan kolv o cylinder). Det enda arbete jag har kunnat utföra själv har varit svarvningen av kolven. (brist på erforderliga verkstadsmaskiner)  

Pumpens delar 

 

 Från vänster visas: Tryckventilen (ventil och hus), Ventilhus, Filterhus, sil och underdelen av filtret.

Sönderfruset filterhus

 Filterhuset har tydligen stått fullt med vatten och frusit sönder någon kall vinter. Turligt nog hade den spruckit under gängorna så det blev ett enkelt fix med silverlödning.

Filterdelar

 Man hade inga större krav på rening av bränslet.

Backventilhuset

 Tryckventilen sitter inklämd i ett ventilhus som i sin tur är skruvat direkt i pumphuset. Någon gång i tiden har tryckledningens skruvade infästning till ventilhuset skadats och därför reparerats genom att svetsa fast ledningen direkt till ventilhuset. En tidstypisk reparation som troligen behövdes göras omgående och där det inte fanns varken tid eller pengar för att lämna in på verkstad.

Ny anslutning för tryckledningen

Här har jag tillverkat och gängat (och tätningslödad) fast en nippel så att tryckledningens anslutningar är gängade i båda ändar. Gängorna har dim. 3/8" R.

Bränslepumpen

Efter lite pyssel blev även bränslesystemet klart till slut. Nu återstår det bara att göra lite temporära anslutningar på kylvattensystemet så skall motorn vara klar för start. Spännande!

Vevhusventilens insida

 

 Motorn får sin förbränningsluft från en ventil som sitter på baksidan av vevhuset, När kolven går mot sitt överst läge skapas ett undertryck i vevhuset och ventilen öppnar (den fjäderbelastade läderventilen öppnar) Luft sugs in i vevhuset och när kolven går ner till sitt nedersta läge skapas ett övertryck , som dels stänger ventilen dels trycks luften upp genom en kanal (spolluftskanalen) till kolvens ovansida, där den blandas med bränsle och antänds.

Vevhusventilens utsida

Som synes är ventillädret nytillverkat (av 6mm läder). Orsaken är att det gamla lädret hade blivit så skört att det gick sönder när jag skulle rengöra ventilen.

Motorns smörjsystem

 Motorns delar smörjes genom tre olika smörjsätt.

Cylinder och kolvbult smörjes via en smörjapparat (se bild) som sitter monterad direkt på cylindern där kanaler leder direkt till smörjställena. Smörjapparaten drives från en excenter på vevaxeln.

Ramlager och vevstakslager är utförda med kullager och smörjes med fett genom vanliga Staufferkoppar

De två excenterbanden för smörjapparaten och bränslepumpen är veksmorda (ulltrådar som suger upp olja genom kapillärkraften från en liten behållare och som sedan droppar ner till smörjstället)

Inställning av bränslepumpens slaglängd

 Nu var det klart för motorstart! Efter inkoppling av graderverket (Kylvattentunna) samt värmning av tändkulan, tre pumpslag varefter motorn drogs igång genom att gunga svänghjulet fram och tillbaka tills den tände. Tändningen skedde omgående dock med den otrevliga överraskningen att motorn rusade. (detta är snabbt avhjälpt eftersom det bara är att blockera pumpen (det finns ett urtag i pumphuset där pumphandtaget kan ställas vilket förhindrar att stötkolven når pumpkolven) Eftersom jag var säker på att inte ha sprutat in för mycket bränsle var felet att finna någon annan stans. Efter konsultationer med min gode vän Thomas i Göteborg blev vi överens om att det antingen var fel på regulatorn eller att pumpslaget var för stort. Pumpslaget kan justeras genom att pumpstången kan gängas in eller ut i excenterbandet samt låses med en kontramutter. När jag demonterade motorn mätte jag hur den varit monterad och vid återmontaget ställdes den på samma mått. Jag har inga uppgifter på vilken slaglängd som motorn skall ha varför jag antog att den varit rätt inställd. Eftersom det enklaste var att justera slaget så började jag ed denna åtgärd. Den inställda slaglängden var ca 14mm (om jag kommer ihåg rätt) som minskades till 5,5mm. Ny start och se! motorn går som en klocka rent och fint med jämn gång. Så det var lyckosamt.

Blåslampa

För att värma tändkulan användes en vertikal blåslampa (se bilden). Gjorde ett misslyckat försök med en lampa jag köpt men den gav för lite värme, troligen beroende på igensatt munstycke eller något liknande (är ingen blåslampexpert). Så nu får jag använda gasol tills vidare. För att motorn skall anses vara komplett renoverad har jag fortfarande en hel del omkringarbeten att utföra . Träsaxar mellan hjulet, dragstång, verktygslåda i trä samt lite annat pyssel, men detta får jag väl återkomma till när det är så dags.