Seffle

Typ: Seffle 18 FV

Tillverkare: AB Seffle Motorverkstad, Säffle

Tillverkningsnummer: 6788

Tillverkningsår: 1949

Effekt: 20 Hk

Varvtal: 650

Startsystem: Tändkula. Handstart

Framdrift: Friktionskoppling och vridbar propeller

Motorn saknar Bottenram men är i övrigt komplett.

Renoveringen har ej påbörjats)