Senaste uppdaterad motor: Se längst upp till höger

 Du som besöker hemsidan kommer att se ungefär samma text upprepa sig för varje motor. Förutom bristande fantasi hos skribenten är aktiviteterna i stort sett lika vid varje renovering oavsett fabrikat. Tanken är att när en motor är renoverad och klar skall all specifik dokumentation brännas på en separat CD (utan referens till några andra motorer) och följa motorn, även om den byter ägare. Det bör tilläggas att det alltid dyker upp något speciellt vid renoveringarna som kan vara läsvärt, så håll ut.

Det är många som kontaktar mig med föreställningen att jag driver ett företag som heter Ulfsmotor, men detta är felaktigt. Jag är pensionär och sysslar med tändkulemotorer som ren hobbyverksamhet, men låt inte detta hindra er från att ta kontakt, det är alltid trevligt att prata tändkula.

Nu är sidan ombyggd och klar för nya motorer. Den kanske ser lite annorlunda ut men det är bara, som tidigare, klicka på den motor du är intresserad av. En nyhet är rutan "Senast uppdaterade"  (längst upp till höger) där du kommer direkt till de senaste motorer där jag infört nya uppgifter. Den tidigare listan med uppdateringar är nu borttagen då den inte längre fyller någon funktion.

  

 

  

Välkommen.

På denna hemsida kommer du att kunna se mina tändkulemotorer, följa renoveringar samt vilka reservdelar som är till salu. (Klicka på den motor du är intresserad av )