Seffle 5 HK med frislagsregulator

Motor nr: 938

Tillverkad år 1921

Omborrad 1945 av Johan Bergmans Mek. Verkstad i Motala

Motorn som har varit installerad i en mindre fiskebåt i Vättern urmonterades i augusti 2010 och renoverades under vintern 2010/2011

Motorn är i originalskick och väl fungerande

 

Motorskylten

Notera den speciella skylten från John Bergmans Mek. Verkstad som anger att motorn omborrades 1945!

 

Här inne var motorn gömd

 

Här skymtar motorn fram

För att få ur motorn sågade vi ett hål i styrbordsidan samt demonterade alla delar som enkelt gick att lossa. Efter att vi fått ut den ur båten fick vi dra den 50 meter upp för en backe mitt i skogen, men vad gör man inte för att rädda en sådan här raritet!

 

Motorn i verkstaden med alla lösa delar påsatta

 

Demonteringen påbörjad

 

Inpassning på motorbädden

För att ha något att bygga på så tillverkades en motorbädd av VKR profil och grova ekstockar. Här är propellerreglaget provmonterat för att kunna mäta in hur fästplåten skall utformas.

 

Smörjoljeapparaten

Smörjapparaten är en så viktig del av motorn att den måste demonteras i sin helhet och kontroll av varje detalj. Här har de fyra pumparna lossats.

 

Mätning av lagerspel

Vevstakslagret var i mycket bra skick men det är viktigt att lagerspelet är korrekt. I det här fallet så låg det på ca 0,1mm vilket är ok. Här syns även den geniala uppfinningen "smörjoljeringen" som har till uppgift att förse vevstakslagret med olja. Den fungerar så att oljan från en av smörjapparatens oljerör leds via en nippel in i vevhuset till smörjoljeringen. Smörjoljeringen har en ursvarvning i perferin där oljan genom centrifugalkraften trycks in i ett borrat hål i vevaxeln som mynnar i vevtappen. (besvärligt att förklara men enkelt i verkligheten)

 

Motorenheten monterad

Denna motor är en sk "Frislagare" (heter egentligen pendelregulator) vilket gör att det blir mycket smådelar

 

I det närmaste klar

Jag hade från början tänkt att inte måla motorn utan låta den vara i originalskick. Efter rengöringen så visade det sig att den var allt för rostig för att det skulle bli bra, så det fick bli målning. Motorn har bra komp och startar lätt men behövde en hel del justering av frislagsregulatorn, men nu går den fantastiskt fint och det är förvånansvärt att motorerna går så jämt som de gör med denna något primitiva regulatortyp. Nu är den klar för visning på Tändkuledagar eller montering i någon passande båt