Vänern 5-6 HK

Tillverkare: Vänern Motorverkstad, Vänersborg

Tillverkningsnummer: 658

Tillverkningsår: 1930

Effekt: 5-6 HK

Varvtal: 700

Varvtalsreglering: Frislagsregulator

Framdrivning: Motorn är troligen en winchmotor.

Leveransdatum. Okänt

Har varit installerad i fartyg: okänt

 

Så här hittades motorn.

Motorn har någon gång för länge sedan demonterats,lagts i en pall samt ställts i ett skogsbryn med en presenning över. Vevaxeln hade skurits av och svänghjulet var borta. Som synes på bilden har inte sättet att lagra motorn varit speciellt framgångsrikt. Givetvis ställer många sig frågan vad man skall ha en sådan "skrothög" till, men jag är övertygad om att det skall gå att få igång den med hjälp av en annan vevaxel och lite annat smått och gott. När den plockats isär och konserverats kan jag summera vilka delar som måste ersättas.

Motorskylten

En motor från 30-talet är väl värd att sätta i stånd

 

Motorn hemma

Redan här  syns att de flesta delarna finns med. (Bränslepumpen och ljuddämparen syns ej på bilden).