SEFFLE 7 HK Typ 15C Stationär motor

Typ: Seffle 15C

Tillverkare: AB Seffle Motorverkstad, Seffle

Tillverkningsnummer: 2287

Tillverkningsår: 1930-31

Effekt: 7 HK

Varvtal: 650

Varvtalsreglering: Pendelregulator

Startsystem: Tändkula, handstart

Framdrivning: Stationär motor

Tidigare användning: Reservaggregat för elförsörjning

 

Motorn saknades flera delar. På bilden har den utrustas med delar från andra motorer för att visa hur den slutligen kommer att se ut. Detta är den första stationära motorn i samlingen (förutom Beijer 20 Hk).

Renoveringen kommer att redovisas som vanligt när det blir dags.

 

Och nu är det dags!

Efter idogt letande och goda kontakter har jag nu fått tag på "alla" saknade delar (tror jag) och kan påbörja renoveringen. Motorn verkar vara i gott skick och om det inte inträffar något drastiskt (att jag upptäcker något alvarligt fel) borde renoveringen enbart erfordra rengöring, kontroll, puts och målning (nuvarande kulör är något för "skrikig" för min smak och skall därför målas något mörkare). Alla delar måste dock kontrolleras och ev åtgärdas varför motorn har demonterats ned till vevhuspartiet. Den första åtgärden blir att mäta upp vevtappen och cylinderloppet för ev ovalitet . Därefter kontrollerar och åtgärdas del för del innan det blir dags för återmontering. Så nu kör vi.....

Kontrollmätning

 

För att bedöma cylinderns kondition (i tillägg till den visuella) utfördes mätningar i cylinderloppet för att konstatera ev slitage och ovalitet. Mätningarna utfördes med en invändig mikrometer samt på tre ställen. En längst upp, en strax ovanför portarna samt en längst ned. På varje mätställe gjordes två mätningar horisontellet, en i längsled och en tvärs. Mätresultaten var mycket bra och visade bara några hundradelar i slitage samt ingen ovalitet. Åtgärden kommer därför att begränsas till lätt honing av cylinderloppet för att få ett tydligt honingsmönster (kryssmönster) i cylinderloppet, detta för att få så bra vidhäftning av smörjoljan som möjligt. 

Kolven

Även kolven skall kontrolleras, men först måste kolvringarna demonteras. Att demontera kolvringar går lätt om man använder tunna metall strips (eller bågfilsblad där tänderna slipats bort). Som synes saknas en kolvring (vilket jag kände till sedan tidigare). Orsaken till att den är borta vet jag däremot inte.

Kolvringar

 Det är viktigt att man märker upp kolvringarna så att de kan återmonteras på samma plats som tidigare. Detta är speciellt viktigt om cylinder (och ringar) slitits ovala. Om ringarna monteras på annan plats kommer kompressionen att påverkas ( i vissa fall blir den så dålig att motorn inte går att starta). Eftersom en ring saknas vet jag inte om den saknade ringen verkligen har suttit på plats två men i detta fall då ovaliteten är så liten borde inte ett platsbyte ha någon större effekt.

Kolvringslitage

 När jag ändå håller på med kolvringarna är det lämpligt att kolla slitaget. Kolvringspelet uppmättes till mellan 1,0- 1,1mm vilket är i stort sett lika med inget slitage. Jag har nya ringar liggande och kanske kommer jag att byta ut samtliga gamla mot fyra nya.

Kolvskador

Som synes på bilden har kolven några djupa repor på ena sidan, reporna har ingen betydelse för funktionen men det är viktigt att försöka reda ut varifrån de kommer. På bilden kan man se att reporna ligger precis under ett knaster. När jag kollade detta visade det sig att det sitter löst! Nu får det bli lite spekulationer! Eftersom reporna på kolven är ganska stora borde motsvarande skador även synas i cylindern, men där finns ingen antydan till skada. Cylindern har även en annan färgsättning än motorn i övrigt vilket tyder på att den bytts ut mot en ny. troligen har den gamla cylinder blivit så skadad att den måste bytas ut. 

 Mätning av kolven

Även kolven skall mätas, dels för att kontrollera kolvspelet (mellanrummet mellan kolv och cylinderlopp) dels för att kontrollera ovaliteten. Kolven mätes på samma sätt som cylindern, på tre ställen. Kolvdiametern är 126,8 med endast några hundradelar ovalitet. Jag vet inte vad Seffle angav för nominella kolvspel, men det finns en tumregel som säger 0,07 mm /100mm cylinderdiameter. viket i detta fall skulle bli ca 0,09 mm. Antager att 0,1mm är ett bra mått. Uppmätt kolvspel är därför lite för stort men kommer inte att utgöra något problem (och heller inget kolvskrammmel) Åtgärden får bli att tillverka och montera ett nytt knaster (vilket får beskrivas senare)

Ytbehandling

 Motorn var delvis målad i en ljus grön färg, som i mitt tycke var för ljus varför det blev en mörkare kulör (på bilden ser den ljusare ut än den verkligen är).

Målning forts....

Färgen är Bengalack med NCS nummer 8010G90Y Mörk olivgrön. Tyvärr finns inte Bengalack i halvmatt form varför motorn kommer att bli väldigt blank (men den mattas säkert med åren). För att minimera den blanka effekten tillverkar jag nya blanka muttrar samt ser till att alla omålade ytor också är putsade vilket förhoppningsvis skall lura ögat.