Seffle 4Hk

Typ: Seffle 14 FV

Tillverkare: AB Seffle Motorverkstad, Seffle

Tillverkningsnummer:

Tillverkningsår:

Effekt: 4 HK ?

Varvtal:

Varvtalsreglering: Centrifugalregulator

Startsystem: Tändkula, handstart

Framdrivning: Friktionskoppling och Vridbar propeller

 

Dåligt svetsad cylinder

Motorn är komplett förutom backslag och att cylindern är frostsprängd. Någon har tidigare försökt att svetsreparera med rostfria elektroder och det har kanske fungerat en liten tid men kommer till slut att spricka. I det här fallet har man lagt på så mycket svets att det är tveksamt om det någonsin blev tätt. Jag skall givetvis försöka få tag på en ny cylinder men av ren nyfikenhet skall jag göra ett försök att reparera den. (tills den får en ny cylinder så kan den fungera som utställningsmotor) Detta innebär att all rostfri svets måste slipas bort och därefter svetsas igen med gjutjärnselektroder. Cylindern är sprucken på flera ställen och med så mycket svetsning kommer den troligen att tappa formen (blir oval i cylinderloppet). Förhoppningsvis blir det inte mer än att det går att justera genom honing. Att svarva upp till ÖD är i sig inga problem men var får man tag på en ÖD kolv och kolvringar? Denna motor har inte den högsta prioriteten och svetsar bara när jag har igång svetsen för andra arbeten, så förvänta er inte några snabba resultat.

l